Nieuws

Het koor bestaat uit bijna 40 zangers. Er zijn 4 ‘stemmen’; sopranen, tenor, alten en bassen die goed op elkaar ingespeeld zijn en elkaar uitdagen. Het muzikale gedeelte van de musical bestaat uit hedendaagse songs van Nederlandse bodem, waarvan een aantal speciaal in het Fries zijn vertaald voor deze productie. Dit wordt grotendeels gebracht door het koor. De liederen maken onderdeel uit van het verhaal en verbinden de verschillende scenes aan elkaar.

...continue reading

Welke rol speel je en wat vind je er van?
De rol van Gabriella vind ik heel bijzonder. Ik herken vooral de spanning en het verdriet wat het maken van keuzes met zich mee kan brengen ‘Wat zal ik wel of niet doen?’ Dat tekent haar en de uiteindelijke keuze die ze maakt om toch voor zichzelf te kiezen. Het is een hele uitdaging om dit goed in de rol naar voren te laten komen. Er zitten een aantal scenes in de musical waar dit heel duidelijk tot uiting komt en waar ik, net als Gabriella, de spanning voel. Bewuste keuzes maken en daar voor gaan, dat herken ik wel, ook al is dat spannend en voelt het onzeker.

...continue reading

Afgelopen zondag was er een voorproefje van wat komen gaat met de musical Gabriella. Steeds meer koorleden en spelers stonden tijdens de dienst in de Ontmoetingskerk al zingend op en liepen naar het podium. Bij het zingen van ‘Amazing Grace’ door de spelersgroep, zag je wat wenkbrauwen fronsen om de valse noot. ‘Dat dogge se der seker om?’ Dat klopt. Net als in de film zullen de koorleden tijdens de musical ieder hun eigen toon vinden!

Na maanden van voorbereiding is het dan zover. We hebben nog een paar weken om de puntjes op de ï te zetten. Er zijn ruim 70 vrijwilligers die meewerken aan deze productie. Iedereen is enthousiast en er wordt ontzettend veel werk verzet. Het podium is nagenoeg af. Het koor oefent nog wekelijks, de kleding is vastgesteld. De acteurs kennen hun tekst en de doorloop van de gehele musical geeft kippevel. Nu zien we alles bij elkaar komen. De band heeft ondertussen de muziek ook in kunnen studeren, er is al een video opname gemaakt, kap en grime zijn bepaald en er is zelf een choreagrafie gemaakt voor in de musical.

Op 2 april start de verkoop van kaarten. Zie voor meer informatie www.musicalgorredijk.nl onder Contact -> Kaartverkoop