Informatie

Vanuit de Ontmoetingskerk Gorredijk zijn we bezig met de productie van een musical; Gabriella. Twee jaar geleden hebben wij voor het eerst zo'n groot project gedaan in de vorm van de musical Ester. Dit was zeer succesvol. De kaarten voor 4 avonden waren ruim vantevoren uitverkocht.
Ook deze keer zijn er weer ruim 70 deelnemers die meewerken om deze musical vorm te geven.
De musical die we gaan opvoeren is geen bestaande muscial, maar is een eigen productie geworden. Het verhaal is gebaseerd op de film As it is in Heaven van Kay Pollack. Het script is gebaseerd op de Friese vertaling van het Iepenloftspul dat Jorwert een aantal jaar geleden heeft opgevoerd.