Het koor bestaat uit bijna 40 zangers. Er zijn 4 ‘stemmen’; sopranen, tenor, alten en bassen die goed op elkaar ingespeeld zijn en elkaar uitdagen. Het muzikale gedeelte van de musical bestaat uit hedendaagse songs van Nederlandse bodem, waarvan een aantal speciaal in het Fries zijn vertaald voor deze productie. Dit wordt grotendeels gebracht door het koor. De liederen maken onderdeel uit van het verhaal en verbinden de verschillende scenes aan elkaar.

...continue reading

Welke rol speel je en wat vind je er van?
De rol van Gabriella vind ik heel bijzonder. Ik herken vooral de spanning en het verdriet wat het maken van keuzes met zich mee kan brengen ‘Wat zal ik wel of niet doen?’ Dat tekent haar en de uiteindelijke keuze die ze maakt om toch voor zichzelf te kiezen. Het is een hele uitdaging om dit goed in de rol naar voren te laten komen. Er zitten een aantal scenes in de musical waar dit heel duidelijk tot uiting komt en waar ik, net als Gabriella, de spanning voel. Bewuste keuzes maken en daar voor gaan, dat herken ik wel, ook al is dat spannend en voelt het onzeker.

...continue reading

De regie van de musical Gabriella is in handen van André en de muzikale leiding ligt bij Hans. Op vrijdagavond laat na de repetities kijken ze terug op het ontstaan van het idee en spreken ze over de boodschap achter de musical en hoe zij het project beleven. 

Hoe is het idee voor deze musical ontstaan?
Hans: “Ik vond het leuk dat ik weer gevraagd werd voor een nieuw project in Gorredijk. Er waren verschillende opties voor een script, maar wij waren opzoek naar een nieuwe insteek. Lees verder...

Afgelopen zondag was er een voorproefje van wat komen gaat met de musical Gabriella. Steeds meer koorleden en spelers stonden tijdens de dienst in de Ontmoetingskerk al zingend op en liepen naar het podium. Bij het zingen van ‘Amazing Grace’ door de spelersgroep, zag je wat wenkbrauwen fronsen om de valse noot. ‘Dat dogge se der seker om?’ Dat klopt. Net als in de film zullen de koorleden tijdens de musical ieder hun eigen toon vinden!